image banner
  
Chào mừng 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 6/6

Anh-tin-bai

Ngày truyền thống Người cao tuổi là ngày lễ để tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng là ngày để nhắc nhở mọi người hãy quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò của Người cao tuổi trong xã hội.

Vào ngày 6/6/1941, Bác Hồ đã kêu gọi về "quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết". Trong bài "Kính cáo đồng bào", Bác đã nêu cao vai trò của những người cao tuổi trong ngày giải phóng dân tộc. Sau cuộc cách mạng tháng Tám thành công, người cao tuổi Việt Nam đã góp phần vào công cuộc dựng và giữ nước trong các cuộc kháng chiến chống giặc.Từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Anh-tin-bai

Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam diễn ra với mong muốn nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan ảnh hưởng đến người cao tuổi như việc lạm dụng sức khỏe người cao tuổi. Ngày này cũng nhằm mục đích ghi nhận đóng góp mà người cao tuổi đã giúp cho xã hội phát triển hơn.

Tôn trọng người cao tuổi là thể hiện tục uống nước nhớ nguồn, trọng nhân nghĩa của người Việt Nam. Ý nghĩa này sẽ được giữ gìn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác, là biểu hiện của đạo hiếu, kính yêu ông bà, cha mẹ trong gia đình và dòng họ. Kính già yêu trẻ là phương châm sống của những người có văn hóa trong xã hội.

Những đóng góp của Người cao tuổi (NCT) đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Anh-tin-bai

- Từ năm 1941 - 1945: Hàng chục vạn NCT đã tham gia vào tổ chức Hội Phụ lão cứu quốc, để tuyên truyền ủng hộ Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai, củng cố và mở rộng khu căn cứ Cao - Bắc - Lạng; xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang của Đảng; nuôi giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ, làm công tác binh vận, giữ bí mật các cơ sở hoạt động của Đảng, tuyên truyền chống âm mưu chia rẽ của địch; vận động thanh niên không đi lính cho Pháp, không làm tay sai cho Nhật, tích cực xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

- Từ năm 1945 - 1954 (kháng chiến chống Pháp, bảo vệ chế độ dân chủ Nhân dân, giữ vững nền độc lập dân tộc): NCT đã gương mẫu thực hiện và vận động con cháu tham gia diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Vùng địch tạm chiếm, các cụ dùng mưu kế rào làng kháng chiến, vận động con cháu thực hiện khẩu hiệu “Cướp súng giặc, giết giặc”, áp dụng lối đánh du kích tiêu hao sinh lực địch; tự tay đốt nhà mình thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đối phó có hiệu quả các trận càn của giặc. Vùng tự do, vùng căn cứ địa kháng chiến, các cụ hăng hái tăng gia sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước, góp gạo nuôi quân đánh giặc, động viên thanh niên đi bộ đội, đi thanh niên xung phong mở đường chiến dịch. Các “Hội mẹ chiến sĩ” tích cực vận động tiết kiệm, xây dựng “Hũ gạo nuôi quân”, hết lòng chăm sóc anh em thương binh từ các mặt trận đưa về hậu cứ.

- Từ năm 1954 -1975 (Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) NCT đã hăng hái tham gia thực hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc. Ở miền Bắc có nhiều hội viên phụ lão đã tích cực tham gia xây dựng những “cánh đồng 5-10 tấn thắng Mỹ”, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, giành danh hiệu “Phụ lão 3 giỏi”. Nhiều cụ mạnh khỏe còn tham gia các đội “Bạch đầu quân”, đặc biệt, Trung đội lão dân quân Hoàng Hoá, Thanh Hoá đã mưu trí, dũng cảm dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay phản lực của Mỹ và được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi. Ở chiến trường miền Nam, nhiều cụ đã ngày đêm đào hầm nuôi giấu cán bộ, đùm bọc, giúp đỡ quân giải phóng, tham gia đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị; các bà má miền Nam tay không, dũng cảm đi đầu trong các đoàn biểu tình, đòi con đang bị giam cầm; kêu gọi anh em binh lính ngụy quay súng trở về với Tổ quốc, với đồng bào... bất chấp xe tăng, lưỡi lê, họng súng của kẻ thù.

- Từ năm 1975 đến nay: NCT có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hóa đất nước trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh, trật tự xã hội…trong đó có nhiều NCT có trình độ giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia vẫn nhiệt huyết, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế (tham gia góp ý xây dựng chính sách, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh…) NCT đã khẳng định được vị trí là hạt nhân nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, như: “Người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi”, “Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”, “Xây dựng đời sống văn hóa”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và tham gia “giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự biên giới, đất liền, biển đảo”, “Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia các hoạt động xã hội ở cơ sở, làm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng bản, Tổ hòa giải, Tổ tự quản… nhất là khôi phục lại làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định cơ sở, phát triển khinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của NCT 83 năm qua , “Tuổi cao chí càng cao” trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; NCT đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong các phong trào thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi; tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tham gia các hoạt động ở địa phương (xây dựng hương ước, quy ước, nếp sống văn minh, lành mạnh….) các cấp Hội cơ sở góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

Các tổ chức Hội NCT Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT; tích cực tham gia các phong trào, chương trình lớn do Hội phát động, như: Triệu áo ấm tặng NCT nghèo; Mắt sáng cho NCT; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; NCT tham gia xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ của Chính phủ giao: Tháng hành động vì NCT Việt Nam; nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025… của NCT được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp to lớn của NCT Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng những phần thưởng cao quý cho các thế hệ NCT: Bức trướng thêu 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Huân chương Sao vàng cho các thế hệ NCT; Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội NCT Việt Nam… đó là niềm tự hào, động lực to lớn để NCT và tổ chức Hội các cấp tiếp tục phát huy thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy truyền thống NCT Việt Nam trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Hội NCT thành phố và sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội từ huyện đến các địa phương, các tổ chức Hội NCT trong toàn huyện đã và đang tích cực triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; gương mẫu thực hiện và động viên con cháu tích cực tham gia việc nhà, việc làng, việc nước để góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với NCT. xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với truyền thống của các thế hệ NCT Việt Nam; NCT và Hội viên Hội NCT Việt Nam hôm nay luôn giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân cả nước phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực sự là chỗ dựa vững chắc, giữ cho nước nhà ổn định, hòa bình để phát triển bền vững và tiến cùng thời đại.

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh